Home   Edukacija   Da li se samouverena deca rađaju ili odgajaju?

Da li se samouverena deca rađaju ili odgajaju?

Ima dece koja deluju samouvereno još od malena, ima onih koji tek vremenom počnu da veruju u sebe. Znajući da je ova osobina jedna od najvažnijih za uspeh u bilo čemu što želimo da radimo, svaki roditelj bi voleo da ima samouvereno dete. Da li je moguće odgajati i vaspitati dete da veruje u sebe ili je sve u genetici?

Istraživanja pokazuju da u samouverenosti, kao i u nesigurnosti i povučenosti, ima isto toliko genetike koliko i roditeljstva. Stručnjaci naglašavaju da roditelji imaju najvažniju ulogu u tome kako se razvija samouverenost kod njihovog deteta.

Naučnici govore o postojanju takozvanog “gena stidljivosti” čije prisustvo u genima deteta predstavlja jasnu predispoziciju za njegovu povučenost. Uticaj ovog gena na detetovu ličnost je pojačana “stresnim roditeljstvom”.

Ali, jedno je sigurno, bilo da je dete moglo da nasledi samopouzdanje ili ne ono ipak predstavlja koliko najmoćniju tako i najnedostižniju osobinu koja može dovesti do uspeha u životu. Deci je potrebna pomoć roditelja u otkrivanju ličnog potencijala. Izgradnja samopouzdanja znači rad na razvijanju hrabrosti da se probaju nove stvari. Ohrabrivanje je važno sredstvo za izgradnju samopouzdanja koje roditelji mogu i treba da primenjuju.

Šta je u genima?

Istraživanja koja govore o genu stidljivosti nameću postavljanje pitanja “da li onda postoje i deca koja se rađaju sa višim nivoom samopouzdanja?”.

Londonski institut za pedijatriju u studiji iz 2009. godine iznosi rezultate koji pokazuju da je sposobnost rada pod pritiskom i određeni nivo samouverenosti nešto sa čime se ljudi rađaju. Ista studija je pokazala i da deca sa većim samopouzdanjem daju bolje rezultate u školi, čak i kada su manje inteligentna.

Saveti za roditelje: 

Evo nekoliko saveta koji svakom roditelju mogu pomoći da radi na pojačanju detetovog samopouzdanja:

  • Verujte u sposobnosti svoga deteta i pokažite mu da verujete u njega.
  • Dajte nekada vašem detetu priliku da vam pomogne. Ovo će mu jasno pokazati da ga smatrate sposobnim.
  • Nemojte spašavati dete koje se bori sa nekom novom aktivnošću. Dete može samo! Naučite ga da veruje u sebe, bodrite ga da na svoj način nađe rešenje. Uskakanje i obavljanje stvari umesto deteta je „toksično“ i minira njegovu veru u sopstvene sposobnosti.
  • Pokažite da verujete u sebe. Deca osećaju, odlično zapažaju i uče iz vašeg ponašanja i vaših sumnji u sopstvene sposobnosti, čak i ako pokušavate da ih sakrijete.
  • Pokažite porodičnu podršku. Deca će naučiti da treba da vežbaju veštine u kojima nisu tako dobri kada im neko jasno govori da veruju u sebe i da su greške jedini način da se nešto bolje nauči..