Home   Price za decu   Bajke   Čardak ni na nebu ni na zemlji

Čardak ni na nebu ni na zemlji

Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu ćerku, koju je u kavezu hranio i čuvao kao oči u glavi. Kad devojka odraste, jedno veče zamoli oca da joj dopusti da iziđe s braćom malo pred dvor u šetnju, i otac joj dopusti. Ali tek što iziđe pred dvor, u jedan mah doleti iz neba zmaj ščepa devojku između braće i odnese je u oblake. Braća otrče brže bolje ocu i kažu mu šta je bilo, i kazu da bi oni svoju sestru potražiti. Otac im dopusti da idu da je traže, i da im svakome po konja i ostalo što treba za put, i tako oni odu. U dugom putovanju naiđu na jedan čardak, koji niti je na nebu ni na zemlji. Došavši onde, pomisle da moze u onom čardaku biti njihova sestra, pa se odmah stanu dogovarati kako bi se u njega popeli, i posle dugog promišljavanja i dogovora, dogovore se da jedan od njih svoga konja zakolje, i od kože konjske da naprave kanap, pa pritvrdivši jedan kraj od njega za strelu, da puste odozdo strelu iz luka da se dobro za čardak prihvati, kako bi se uz njega mogli popeti. Mlađa dva brata kazu najstarijem da on svoga konja zakolje, ali on ne htede, pa ni srednji ne htede, onda najmlađi zakolje svoga, od kože njegove napravi kanap, jedan kraj od nje veže za strelu, pa je pusti iz luka u čardak. Kad dođe da se penju uz kanap, opet najstariji i srednji ne htedose se penjati, nego se popne najmlađi. Popevši se gore, stane ići iz jedne sobe u drugu, i tako naiđe na jednu sobu u kojoj vidi svoju sestru da sedi a zmaj joj stavio glavu na krilo pa spava a ona ga bište. Ona kad vidi brata svoga, uplaši se i počne ga tiho moliti da beži dok se nije zmaj probudio, ali on ne htede, već uzme buzdovan, pa razmahne njime i udari zmaja u glavu, a zmaj iz sna maši se rukom na ono mesto gde ga je on udario pa reče devojci:
– “Baš ovde me nešto ujede.” Kad on to rece, a carev ga sin još jednom udari u glavu, a zmaj opet reče devojci: – “Opet me nešto ovde ujede.” Kad on i treći put zamahne da ga udari, onda mu sestra rukom pokaže da ga udari u život, i on ga udari onamo, i kako ga udari, zmaj ostane na mestu mrtav, a careva ga ćerka baci s krila, pa pritrči bratu, te se s njim poljubi, pa onda uzevši ga za ruku stane ga voditi kroz sve sobe. Prvo ga uvede u jednu sobu u kojoj je bio jedan crni konj za jaslima privezan s celim takumom od čistog srebra. Po tom ga odvede u drugu sobu, u kojoj je za jaslima stajao beli konj s takumom od suvoga zlata. Na kraju ga odvede i u treću sobu gde je za jaslima bio kulatast konj i na njemu takum dragim kamenjem okićen. Kad prođe te sobe, onda ga sestra odvede u jednu sobu u kojoj je devojka jedna sedela za zlatnim đerđefom i zlatnom žicom vezla. Iz te sobe odvede ga u drugu u kojoj je druga devojka zlatne žice ispredala. A na kraju uvede ga u jednu sobu u kojoj je treća devojka biser nizala, i pred njom na zlatnoj tepsiji od zlata kvočka s pilićima biser kljucala. Sve ovo obišavši i videvši vrati se nazad u onu sobu gde je zmaj mrtav ležao, pa ga izvuče napolje i baci na zemlju a braća kad ga vide, umalo ih groznica ne uhvati. Po tom najmlađi brat spusti prvo sestru svoju braći, a onda sve tri devojke svaku s njenim radom, jednu za drugom; spuštajući devojke braći, svaku je namenjivao čija će koja biti a kad spusti treću, i to onu s kvočkom i pilićima, on nju za sebe namieni. Braća njegova zavideći mu što je on bio junak te je sestru našao i izbavio, preseku kanap da on ne bi mogao sići, pa onda nađu u polju jedno čobanče kod ovaca, i preobuku ga i mesto brata svoga ocu povedu, a sestri svojoj i devojkama oštro zaprete da nikome ne pricaju šta su oni učinili. Posle nekoga vremena sazna najmlađi brat na čardaku da se braća njegova i ono čobanče onim devojkama žene. Onaj isti dan u koji se najstariji brat venčavao, on uzjaše na vranca, pa baš kad su svatovi iz crkve izlazili doleti među njih, te svoga brata, mladoženju, udari malo buzdovanom u leđa da se odmah s konja premetnuo, pa onda odleti opet nazad u čardak. Kad dozna da mu se srednji brat ženi a on u ono isto vreme kad su svatovi iz crkve išli, doleti na đogatu, te i srednjg brata onako udari da se odmah s konja premetnuo, pa između svatova opet odleti. Na kraju doznavši da se čobanče njegovom devojkom ženi, uzjaše na konja, i doleti u svatove baš kad su iz crkve izlazili, te mladoženju buzdovanom udari u glavu da je na mesto mrtav pao, a svatovi onda skoce da ga uhvate, ali on ne htede ni bežati, nego ostane među njima, pa se pokaže da je on najmlađi carev sin a ne ono čobanče, i da su ga braća iz zavisti ostavila na onome čardaku u kome je on sestru našao i zmaja ubio, a to sve posvedoči i sestra i one devojke. Kad car to čuje, on se naljuti na svoja dva starija sina i otera ih odmah od sebe, a njega oženi devojkom koju je sebi izabrao i ostavi ga nakon sebe da caruje.